ds. Rodzinnych i Nieletnich

Dodano: 2011-12-07 08:35:06             Zmodyfikowano: 2017-06-06 14:55:30
Rejestr zmian
 
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich
Kierownik Zespołu – Ewa Michoń
Obsługa sekretarska – Alicja Jarząbek
Siedziba Zespołu
 pok. 108 (I piętro), ul. Wałowa 3/5, 48-300 Nysa,
tel. 77 44 83 543 (Kierownik)
email: kuratorzy.rodzinni@nysa.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 730 – 1530  
ilustracja
Dyżury Kuratorskiej Służby Sądowej
Kuratorzy Zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych, w godzinach 800 – 1500:
Michał Romaniuk - poniedziałek, pok. 111, tel. 77 44 83 531
Małgorzata Misz - poniedziałek, pok. 111, tel. 77 44 83 531
Ewa Michoń – wtorek, pok. 108, tel. 77 44 83 543
Ewa Kaczmarczyk - wtorek, pok. 111, tel. 77 44 83 531
Renata Rupińska - środa, pok. 111, tel. 77 44 83 531
Edyta Pęcherska - czwartek , pok. 111, tel. 77 44 83 531
Jolanta Marczewska - czwartek, pok. 111, tel. 77 44 83 531
Gabriela Majerz - piątek, pok. 111, tel. 77 44 83 531
Aneta Potoczna - piątek, pok. 111, tel. 77 44 83 531  
Agnieszka Bień - środa, pok. 111, tel. 77 44 83 531