I Wydział Cywilny

Dodano: 2011-12-07 08:28:22             Zmodyfikowano: 2018-06-27 08:34:09
Rejestr zmian
 
Przewodniczący -  SSR Remigiusz Drzewiecki
Zastępca Przewodniczącego -  SSR Elżbieta Korzydło
Kierownik Sekretariatu – Anna Nowak
Zastępca Kierownika Sekretariatu -  Dariusz Bogaliński
Sekretariat Wydziału
Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa
pok. 205 (II piętro), tel.77 44 83 500 , faks 77 44 83 599
email: boi@nysa.sr.gov.pl
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 730 – 1530 
ilustracja
Właściwość rzeczowa
I Wydział Cywilny rozpoznaje w pierwszej instancji:
1. sprawy w postępowaniu procesowym z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych, którą określa art. 17 k.p.c.,
2. sprawy w postępowaniu nieprocesowym, tj. sprawy z zakresu prawa osobowego (z wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie), o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, sprawy z zakresu prawa rzeczowego (z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowego), sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy depozytowe, z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.