III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Dodano: 2011-12-07 08:30:21             Zmodyfikowano: 2017-01-02 09:12:39
Rejestr zmian
 
Przewodniczący – SSR Tomasz Wierzchowiec
 
p.o. Kierownik Sekretariatu – Beata Hajnce
p.o. Z-ca Kierownika Sekretariatu - Elżbieta Poniewierska
Sekretariat Wydziału
ul. Wałowa 3/5   48-300 Nysa
pok. nr 6 (parter) , tel. 77 44 83 500, faks 77 44 83 599
email: boi@nysa.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 730 – 1530  
 
ilustracja
Właściwość rzeczowa
III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy:
1. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
2. dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
3. dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
4. należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.