Siedziba

Dodano: 2011-12-07 08:44:46             Zmodyfikowano: 2014-05-09 14:50:51
Rejestr zmian
 
Siedziba
Poszczególne Wydziały Sądu Rejonowego w Nysie zlokalizowane są w trzech budynkach:
1. Budynek przy Pl. Kościelnym 6 w Nysie:
- Sekretariat Prezesa,
- Wydział I Cywilny,
- Wydział II Karny,
- Sekcja Wykonawcza,
- Sekcja ds. Wykroczeń,
- Oddział Finansowy,
- Oddział Administracyjny.
ilustracja
2. Budynek przy ul. Wałowej 3/5 w Nysie:
- Wydział III Rodzinny i Nieletnich,
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych,
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich.
ilustracja
3. Budynek przy ul. Rynek 36C w Nysie:
- Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia Akt,
- Wydział V Ksiąg Wieczystych.
ilustracja