Sekcja ds. Wykroczeń

Dodano: 2011-12-07 08:31:33             Zmodyfikowano: 2013-09-17 19:54:31
Rejestr zmian
 
Kierownik -  SSR Jerzy Polański
Kierownik Sekretariatu – Sylwia Burczyńska

Sekretariat Sekcji
pok.3 (parter), Pl. Kościelny 6, 48-300 Nysa
 tel. 44 83 560, tel./faks 44 83 599
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 730 – 1530  
ilustracja
 
Właściwość rzeczowa
Sekcja ds. Wykroczeń rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy z zakresu prawa wykroczeń.