Sekcja Wykonawcza

Dodano: 2011-12-07 08:31:19             Zmodyfikowano: 2015-05-08 11:26:35
Rejestr zmian
 
Kierownik -  SSR Katarzyna Wiatrak
Kierownik Sekretariatu – Lidia Temczyszyn
Sekretariat Sekcji
pok. 102  (I piętro), Pl. Kościelny 6, 48-300 Nysa
tel. 77 44 83 560, faks 77 44 83 581
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 730 – 1530 
ilustracja
 
Właściwość rzeczowa
Sekcja Wykonawcza rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy z zakresu wykonywania prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych.