Podstawa prawna

Dodano: 2011-12-07 08:44:27             Zmodyfikowano: 2013-01-02 08:01:15
Rejestr zmian
 
Podstawa prawna działania
Sąd Rejonowy w Nysie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 1997 r.). Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r. nr 38, poz. 249 z późniejszymi zmianami),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M. S. z 2003 r. nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami).
Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nysie określa  § 3 pkt. 23 d Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2012 poz.1223).