Plan działalności

Dodano: 2011-12-07 08:48:47             Zmodyfikowano: 2017-12-29 07:20:31
Rejestr zmian
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Nysie
Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej -  sprawiedliwość
(Dz. Urz. MS. Nr 11, poz. 149) zamieszczamy Plan działalności Sądu Rejonowego w Nysie.
Plan działalności Sądu Rejonowego w Nysie na rok 2011
Plan działalności Sądu Rejonowego w Nysie na rok 2012