Oświadczenie o stanie kontroli

Dodano: 2011-12-07 08:49:35             Zmodyfikowano: 2018-03-06 14:38:14
Rejestr zmian
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 4 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej -  sprawiedliwość
(Dz. Urz. MS. Nr 11, poz. 149) zamieszczamy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu i Kierownika Finansowego.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012