Majątek

Dodano: 2011-12-07 08:45:18             Zmodyfikowano: 2011-12-07 08:45:18
Rejestr zmian
 
Majątek, którym dysponuje Sąd Rejonowy w Nysie:
1. Nieruchomości:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjnym Sądu, położona  w Nysie przy Pl. Kościelnym 6, oznaczona jako działka nr 8/1 o pow. 0,0649  ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, przekazana w trwały zarząd na  podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Nysie z dnia 7 grudnia  1995r.,
b) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Nysie w bezpośrednim  sąsiedztwie budynku przy Pl. Kościelnym 6, oznaczona jako działka nr 8/2 o  pow. 0,0342 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, przekazana w trwały  zarząd na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Nysie z dnia 7  grudnia 1995r.,
c) nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjnym Sądu, położona w Nysie przy ul. Wałowej 3/5, oznaczona jako działka nr 17/2 o pow. 0,0523  ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, przekazana w trwały zarząd na   podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Nysie z dnia 30 lipca  1991r.,
d) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Nysie przy ul. Szopena,  oznaczona jako działka nr 66 o pow. 0,3706 ha, stanowiąca własność Skarbu  Państwa, przekazana w trwały zarząd na podstawie decyzji Starosty Nyskiego  z dnia 24 listopada 2009r.
 – z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Sądu.
2. Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie biurowe niezbędne do  prowadzenia bieżącej działalności Sądu, tj. meble biurowe, sprzęt  komputerowy, sprzęt biurowy  oraz inne urządzenia służące ochronie i bezpieczeństwu osób i mienia.
Majątek, którym dysponuje jednostka sfinansowany został ze środków budżetu państwa.