Konto bankowe

Dodano: 2011-12-07 08:00:18             Zmodyfikowano: 2018-03-30 11:21:55
Rejestr zmian
 
Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
- należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP Oddział Opole
nr konta: 95 1010 1401 0053 4022 3100 0000
Dla wpłat z zagranicy:
IBAN PL  95 1010 1401 0053 4022 3100 0000
Kod BIC dla Narodowego Banku Polskiego to: NBPLPLPW
 
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych np. na koszty biegłego lub kuratora, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego 
- należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 04 1130 1219 0026 3110 7620 0001
 
Dla wpłat z zagranicy:
IBAN PL   04 1130 1219 0026 3110 7620 0001
Kod BIC dla Banku Gospodarstwa Krajowego to: GOSKPLPW
 
Wpłaty za poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia
- należy wpłacać na rachunek bankowy (sum depozytowych):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta 70 1130 1017 0021 1002 4890 0004

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
-      Imię i nazwisko,
-      Sygnaturę sprawy,
-      Numer karty dłużnika,
-      Numer księgi wieczystej i przedmiot wniosku o wpis.