Asystenci sędziego

Dodano: 2015-06-12 10:08:59             Zmodyfikowano: 2018-04-16 14:47:40
Rejestr zmian
 
Warunkiem zatrudnienia zwycięzcy konkursu
ogłoszonego zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie Nr 22/2018
 jest utrzymanie przez Ministra Sprawiedliwości zwolnionego stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nysie
– w trybie art. 155d § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
 
 
Nazwa komunikatu: A.1102.2.18 ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nysie
oznaczenie konkursu: A.1102.2.18
termin składania dokumentów: 30 marca 2018 r .
termin konkursu: 16 kwietnia 2018 r. godz. 9.00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na asystenta sędziego
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nysie
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------