Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Informacje praktyczne Wzory wniosków i druków

Wzory wniosków i druków

 
Dodano: 2014-07-17 08:56:31             Zmodyfikowano: 2018-01-31 14:19:30
Rejestr zmian
 
odnośnikCywilny
Nazwa formularza DOC PDF 
 1. Pozew o eksmisję  doc1  pdf1
 2. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu  doc2  pdf2
 3. Wniosek o dział  spadku  doc3  pdf3
 4. Wniosek o dział spadku i podział majątku  doc4  pdf4
 5. Wniosek o odrzucenie spadku  doc5  pdf5
 6. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku                 doc6  pdf6
 7. Wniosek o stwierdzenie nabycie spadku  doc7  pdf7

Rodzinny
Nazwa formularza  DOC  PDF 
 1. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej  doc1 pdf1
 2. Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej  doc2  pdf2
 3. Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka  doc3  pdf3
 4. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem  doc4  pdf4
 5. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty  doc5  pdf5
 6. Pozew o ustanowienie  rozdzielności majątkowej  doc6  pdf6
 7. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej doc7  pdf7
 8. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa  doc8  pdf8
 9. Wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku lub zarządzanie majątkiem dziecka  doc9  pdf9
 10. Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa  doc10  pdf10
 11. Wniosek o zwolnienie od przedłożenia dowodu potwierdzającego zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego  doc11  pdf11
 12. Wniosek o przysposobienie  doc12  pdf12
Nazwa formularza - alimenty  DOC  PDF 
 1. Pozew o alimenty  doc1  pdf1
 2. Pozew o obniżenie alimentów  doc2  pdf2
 3. Pozew o podwyższenie alimentów  doc3  pdf3
 4. Pozew o uchylenie (ustanie) alimentów  doc4  pdf4
Nazwa formularza - leczenie  DOC  PDF 
 1. Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym  doc1  pdf1
 2. Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego  doc2  pdf2
 3. Wniosek o zmianę sposobu leczenia  doc3  pdf3

Karny
Nazwa formularza  DOC  PDF 
 1. Oświadczenie majątkowe w sprawach karnych                                                               doc1  pdf1
 2. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku  doc2  pdf2
 3. Wniosek o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu  doc3  pdf3
 4. Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu  doc4  pdf4
 5. Wniosek o zatarcie skazania  doc5  pdf5

Sekcja wykonawcza
Nazwa formularza  DOC  PDF 
 1. Wniosek o  rozłożenie na raty grzywny kosztów sadowych (1)                                        doc1  pdf1
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności  doc2  pdf2
 3. Wniosek o umorzenie kosztów  doc3  pdf3
 4. Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną (1)  doc4  pdf4
 5. Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności  doc5  pdf5
 6. Wzór zażalenia  doc6  pdf6

Ogólne
Nazwa formularza  DOC  PDF 
 1. Wniosek o odpis                                                                                                         doc1  pdf1
 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu  doc2  pdf2
 3. Wniosek o zwolnienie od kosztów  doc3  pdf3
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.