Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Władze Sądu

Władze Sądu

 
Dodano: 2011-12-07 08:27:42             Zmodyfikowano: 2016-11-30 08:52:02
Rejestr zmian
 

Prezes Sądu
SSR Bartłomiej Madejczyk
Prezes Sądu Rejonowego w Nysie kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego w Nysie.  Pełni czynności z zakresu administracji sądowej w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, oraz inne, przewidziane w ustawie o ustroju sadów powszechnych i odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy, asystentów danego sądu. Prezes Sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu.
 
Wiceprezes Sądu
SSR Dobrawa Michałowska
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nysie sprawuje, z ramienia Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie, bezpośredni nadzór administracyjny w pionie cywilnym, badając prawidłowość i sprawność czynności w tym zakresie. Ponadto sprawuje, z ramienia Prezesa Sądu, nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi komorników w obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Nysie. W tym zakresie rozpatruje pisemne skargi administracyjne oraz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 1400-1500. Zastępuje Prezesa Sądu, podczas jego nieobecności.
Sekretariat Prezesa
Nysa, Plac Kościelny 6
pok. 106, I piętro
tel. 77 44 83 516

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 1400 - 1500
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Nysie rozpatruje Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nysie.
Skargi i wnioski składać można na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego w pok. 106 w budynku przy Pl. Kościelnym 6 w Nysie lub pod adresem poczty elektronicznej:

Dyrektor
Elżbieta Chrobak
Dyrektor Sądu Rejonowego w Nysie reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie w zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.  Podlega Prezesowi Sądu Rejonowego w Nysie i Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu.
Nysa, Plac Kościelny 6
pok. 108, I piętro
tel. 77 44 83 517
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.