Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Informacje praktyczne Koszty i opłaty sądowe

Koszty i opłaty sądowe

 
Dodano: 2011-12-07 08:03:17             Zmodyfikowano: 2011-12-07 08:03:17
Ukryj rejestr
Opublikował: Default Administrator
Przez: Default Administrator
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 19803

 
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zmianami)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych
w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych
w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.
Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.
Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę.
 
Opłaty należy uiszczać:
- znakami opłaty sądowej
- w kasie, sądu podając sygnaturę akt,
-  lub przelewem na konto.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Rejonowego w Nysie. Numery odpowiednich kont Sądu Rejonowego w Nysie podane są w zakładce Konta bankowe.

Opłaty kancelaryjne
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
    1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
    2.odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
    3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności:
    4. zaświadczenia
- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokument.
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.