Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Informacja o podmiocie Dochody i wydatki

Dochody i wydatki

 
Dodano: 2011-12-07 08:45:39             Zmodyfikowano: 2011-12-07 08:45:39
Rejestr zmian
 
Sąd Rejonowy w Nysie należy do jednostek budżetowych tworzących sektor finansów publicznych. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa.
Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
Sposób prowadzenia gospodarki  finansowej jednostek budżetowych określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.
Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 11 poz. 69 z 2008 r.) w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.