Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Informacje praktyczne Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

 
Dodano: 2013-09-15 18:29:14             Zmodyfikowano: 2017-01-02 09:13:13
Ukryj rejestr
Opublikował: Adam Siarka
Przez: Monika Ciałoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Ciałoń
Data wytworzenia informacji: 13.09.2013 r.
Odsłon: 28924

 
Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 września 2013 roku Nr 74/13 z dniem 16 września 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Nysie zostało utworzone Biuro Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą ich integralną część Czytelnią Akt.
Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów
w poniedziałki od 7:30 – 18:00
i od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 
p.o. Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Beata Tekiel
Dane kontaktowe :
Sąd Rejonowy w Nysie
Rynek 36 C III piętro (dostępna jest winda)
48 – 300 Nysa
telefonicznie :
INFORMACJA WYDZIAŁ CYWILNY, RODZINNY – 774483500
INFORMACJA WYDZIAŁ KARNY, SEKCJA WYKROCZENIOWA, SEKCJA WYKONAWCZA – 774483560
CZYTELNIA AKT I WYDAWANIE ODPISÓW ORZECZEŃ – 774483575 , ADRES email:
BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH, INFORMACJA I ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH – 774483570
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
ilustracja
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH I INFORMACJI, KTÓRE NARUSZYŁYBY PRZEPISY INNYCH AKTÓW PRAWNYCH, W TYM M.IN. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek, co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przez Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
UWAGA !!!
Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie wypełniają formularzy urzędowych za strony /wnioskodawców / uczestników postępowania.
Zakres zadań BOI:
• informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
• udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,
• udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,
• informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
• udostępnianie akt spraw, w tym protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym,
• informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych,
• wydawanie kserokopii dokumentów z akt spraw sądowych przekazanych do archiwum lub do czytelni oraz wydawanie odpisów orzeczeń z akt tych spraw, jak również odpisów dokumentów oznaczonych w systemie SAWA z wykorzystaniem funkcji „publikuj”,
• przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu,
• rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej,
• przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja,
• ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.
Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym radcy prawni i adwokaci , obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do Biura.
Udostępnianie akt do przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia ich obrazu osobom uprawnionym następuje w Czytelni.
Czytelnia akt
Udostępnianie akt spraw odbywa się w następujących godzinach:
w poniedziałek
od 8:00 do 17:00
od wtorku do piątku
od 8:00 do 15:00
Wniosek o udostępnienie akt złożony w poniedziałek po godzinie 15:00, a w pozostałe dni po godzinie 14:00 będzie zrealizowany w dniu następnym.
Akta sprawy nie będą udostępniane w dniach, w których wyznaczono czynności procesowe, w szczególności rozprawę lub posiedzenie.
Udostępnienie akt odbywać się będzie na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów, jak również telefonicznie pod numerem lub przesyłając go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko osoby wnioskującej o udostępnienie akt oraz jej dane kontaktowe, jak również sygnaturę akt sprawy, a w przypadku spraw wielotomowych wskazanie w miarę możliwości numeru tomu.
Istotne informacje:
W celu przyspieszenia obsługi przy zamawianiu akt telefonicznie lub mailowo niezbędne jest podanie następujących danych:
• sygnaturę akt, nazwę i numer wydziału;
• nazwę/ imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie;
• status w sprawie osoby zamawiającej akta;
• proponowany termin i godzina przeglądania akt;
niezbędnie numer kontaktowy osoby zamawiającej akta , aby pracownik Czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy;
Osoba uprawniona może wskazać proponowany termin udostępnienia akt.
Udostępnienie akt będzie możliwe po potwierdzeniu tożsamości osoby, która stawiła się (na podstawie dokumentu ze zdjęciem) oraz po podpisaniu przez nią oświadczeń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
 

 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.