Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Pomoc prawna Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

 
Dodano: 2017-06-09 10:24:23             Zmodyfikowano: 2017-06-09 11:24:14
Rejestr zmian
 
1. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Od początku roku 2017 na terenie całej Polski zostało uruchomionych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 z późń. zm).
Szczegóły na stronie 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych BIP poszczególnych starostw powiatowych.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
§  osoby, który nie ukończyły 26 lat,
§  osoby, które ukończyły 65 lat,
§  osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
§  osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
§  kombatanci,
§  weterani,
§  osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji
§  zagrożenia lub poniosły straty,
§  kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna:
§  Jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
§  Obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
          Wykaz punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w poszczególnych powiatach:

 
l.p.
POWIAT
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ADRES, GODZINY PRZYJMOWANIA
 
1
Opole miasto
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole:  
w poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00,
we wtorek w godz. od 11.00 do 15.00,
środę w godz. od 11.00 do 15.00,
w czwartek w godz. od 12.00 do 16.00,
w piątek w godz. od 10.00 do 14.00;
(www. punkcie przyjmuje radca prawny)
 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50:  
w poniedziałek, wtorek i środę w godz. od 11:00 do 15.00,
w czwartek w godz. od 12.00 do 16.00,
w piątek w godz. od 11.00 do 15.00;
(www. punkcie przyjmuje adwokat)
Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,  
Majora Hubala 4:
    od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00,
(ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu, ul. Dubois 18/3)


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”):  
w poniedziałek w godz. od 15.00 do 19.00,
we wtorek w godz. od 7:30 do 11:30,
w środę w godz. od 7:30 do 11:30,
w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
w piątek w godz. od 7:30 do 11:30
(ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu, ul. Dubois 18/3)  
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Opolu, Alojzego Dambonia 3:
    od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00.
(ww. punkt obsługuje Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie 04-474 ul. Amałowicza – Tatara 7)
 
2
Opole powiat opolski
Fundacja TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn obsługuje następujące punkty:
 
DĄBROWA
Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56 pok. Nr 110, tel. 77 46 41 010 wew. 210 Poniedziałek 11.00 – 15.00
 
NIEMODLIN
Zespół Szkół, ul. Opolska 34 pok. Nr 16, tel. 697 685 812
Wtorek 14.00 – 18.00 Środa 14.00 – 18.00
 
 KOMPRACHCICE
Urząd Gminy, ul. Ks. B. Bilińskiego 2 pok. Nr 5, tel. 77 46 47 305
Czwartek 12.00 – 16.00
 
TUŁOWICE
Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 pok. Nr 21, tel. 77 46 00 143 wew. 28
Piątek 9.00 – 13.00
 
POPIELÓW
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34 pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193
Poniedziałek 10.00 – 14.00
 
DOBRZEŃ WIELKI
Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44 pok. Nr 4, tel. 77 46 95 483 wew. 213
Wtorek 9.00 – 13.00
Piątek 9.00 – 13.00
 
TURAWA
Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C pok. Nr 27, tel.77 42 12 012 wew. 122
Środa 8.00 – 12.00
 
ŁUBNIANY
Urząd Gminy, ul. Opolska 104 pok. Nr 7, tel. 77 42 70 589 Czwartek 11.00 – 15.00
 
 
Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo ul. Duboisa 18/3 45-070 Opole obsługuje następujące punkty:
 
OZIMEK
Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4 pok. Nr 7, tel. 77 46 51 139 Poniedziałek 9.00 – 14.00 Środa 9.00 – 14.00
 
DĘBSKA KUŹNIA  (gm. Chrząstowice)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Wiejska 53, tel. 697 686 155
Wtorek 14.00 – 19.00
 
PRÓSZKÓW
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Daszyńskiego 6 Parter, tel. 77 46 48 062 Czwartek 12.00 – 17.00
 
TARNÓW OPOLSKI
Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6 pok. Nr 2, tel. 77 46 40 881 Piątek 9.00 – 14.00
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu obsługuje:
 
OPOLE
Starostwo Powiatowe, ul. 1-Maja 29 pok. Nr 1,
tel. 77 54 15 148
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Wtorek 15.00 – 19.00
Środa 15.30 – 19.30
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 12.00
 
Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu obsługuje:
 
OPOLE
ul. Ks. Opolskich 27 pok. Nr 3, tel. 697 686 123
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 7.30 – 11.30
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 12.00 – 16.00
3
Brzeg
BRZEG
ul. Wyszyńskiego 23 parter pokój nr 3 tel. 77 549 33 50
Adwokaci:
poniedziałki, środy i piątki godz. 10‑14
wtorki i czwartki 13:30‑17:30
 
Fundacja Badań Nad Prawem:
poniedziałki, środy i piątki godz. 15‑19
wtorki i czwartki godz. 09‑13
 
GRODKÓW
ul. Warszawska 29 (siedziba Urzędu Miejskiego) parter pokój nr 5 tel. 77 40 40 303
Radcy prawni:
poniedziałki godz. 07.00 ‑11.00
wtorki 8.00 - 12.00
środy 13.00 – 17.00
czwartki i piątki 10.00‑14.00
 
LEWIN BRZESKI
ul. Konopnickiej 3 (siedziba Zarządu Mienia Komunalnego) I piętro, pokój nr 5 sala konferencyjna kom. 506 370 846
Fundacja Badań Nad Prawem:
poniedziałki, środy i piątki godz. 10.00 ‑14.00
wtorki i czwartki godz. 14.00 ‑18.00
 
4
Głubczyce
GŁUBCZYCE
PCPR ul. Sobieskiego 5a
Poniedziałki, wtorki, godz. 8.30 - 12.30
 
KIETRZ
Urząd Gminy ul. 3-go Maja 1
Poniedziałki, środy 9.00-13.00
Wtorki, czwartki, piątki 10.00-14.00
 
5
Kluczbork
 Gmina Kluczbork 

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork 
tel. 77 418 00 30, 77 410 70 34 wew. 19

Punkt ten prowadzi Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu. Punkt jest prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.
Poniedziałek: 15.00-19.00
Wtorek: 15.00-19.00
Środa: 15.00-19.00
Czwartek: 15.00-19.00
Piątek: 15.00-19.00

Gmina Wołczyn 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
ul. Rzeczna 3 
46-250 Wołczyn
tel. 77 418 99 04

Punkt jest prowadzony przez adwokatów.
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00

Gmina Byczyna   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
ul. Kluczborska 4A/4
46-220 Byczyna
tel. 77 402 41 91
 
Punkt jest prowadzony przez radców prawnych.
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 8.00-12.00
Środa: 8.00-12.00
Czwartek: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-12.00
 
 
6
Krapkowice
Krapkowice
ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)
 
Dyżury radców prawnych:
Poniedziałek 9.30 – 13.30
Wtorek 12.00 – 16.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 9.00 – 13.00
 
 
Strzeleczki
Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK
 
Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek  7.30 – 11.30
Środa 10.30 – 14.30
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
 
Zdzieszowice  ,
ul. B. Chrobrego 18
 
Dyżury adwokatów:
Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00
Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00
 
W miesiącach kwietniu i listopadzie 2017 r.:
 
Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00 - 12.00
Wtorek, Czwartek 14.30 - 18.30
 
7
Kędzierzyn-Koźle
PCPR Kędzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 4
Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu:
Od poniedziałku do piątku 15.00-19.00
 
PCPR Kędzierzyn-Koźle
ul. Damrota 30
Adwokat:
Od poniedziałku do piątku 13.00-17.00
 
Urząd Gminy Pawłowiczki
pl. Jedności Narodu 1, lokal biurowy nr 5
Raca prawny:
Od poniedziałku do piątku 15.00-19.00
 
Urząd Gminy Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
Adwokat:
Od poniedziałku do piątku 14.00-18.00
 
8
Namysłów
Namysłów
Starostwo Powiatowe, pl. Wolności 12 a pok. 220
tel. 77 4103 695 wew. 221
 
Poniedziałek 16:00 - 20:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 16:00 - 20:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 14:00 - 18:00
 
Pokój
Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów)
tel. 77 4693 085
 
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa13:00 - 17:00
Czwartek 14:00 - 18:00
 
9
Nysa
Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a ( siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie),
„Fundacja Badań Nad Prawem” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młodnickiego 22/7
poniedziałek – środa w godz. 14.00 – 19.00 
piątek – w godz. 14.00 – 19.00 
 
Nysa
ul. Piastowska 33A, siedziba PCPR,   48-300 Nysa, parter, pok. nr 101
Adwokaci, radcy prawni:
poniedziałek –   w godz.   11.00   -15.00 
wtorek – 
 w godz.   14.00   – 18.00 
środa – 
 w godz.   11.00   – 15.00 
czwartek – w godz. 14.00 – 18.00 
piątek - w godz. 11.00 – 15.00
Głuchołazy
ul. Kościuszki 33
„Fundacja Badań Nad Prawem” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młodnickiego 22/7
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 12.00
 Korfantów
ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów,
Stowarzyszenie „Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej” z siedzibą w Nysie, ul. Mariacka 6-8.
poniedziałek – w godz. 14.00 – 18.00 
wtorek - w godz. 12.00 – 16.00 
czwartek - w godz. 10.00 – 14.00
Łambinowice
ul. Generała Zawadzkiego 26, 49-140 Łambinowice Stowarzyszenie „Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej” z siedzibą w Nysie, ul. Mariacka 6-8.

środa -   w godz.   12.00 –   16.00 
piątek - 
 w godz.   12.00   – 16.00
 Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17, pok. nr 7
Adwokaci, radcy prawni:
wtorek –   w godz.   10.00   – 14.00 
piątek 
   w godz.   10.00   – 14.00
Pakosławice
 Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, pok. nr 2
Adwokaci, radcy prawni:
poniedziałek –   w godz.   8.00   -12.00 
czwartek – 
 w godz.   8.00   – 12.00
Kamiennik
   Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, pok. nr 7
Adwokaci, radcy prawni
środa – w godz. 8.00 – 12.00
 Paczków
ul. Słowackiego 4, pok. nr 2
Radcy prawni: 
poniedziałek     w godz. 9.00 – 13.00 
środa - w godz. 14.00 – 18.00
Otmuchów
Urząd Miejski Otmuchów, ul. Zamkowa 6, I piętro, pok. nr 9
Radcy prawni:
wtorek -   w godz.   11.00   – 15.00 
czwartek - 
 w godz.   11.00   – 15.00 
piątek - 
 w godz.   11.00   – 15.00
 
10
Olesno
Rudniki
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, Klub Jagielloński
poniedziałki, wtorki, środy i piątki, od 11.00 do15.00, czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00
Gorzów Śląski
Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 15 lok. Biurowy nr 1, 46-310 Gorzów Śląski, Radcy prawni:
poniedziałki, piątki – w godz. od 9.00 do 13.00, we wtorki, środy i czwartki – w godz. od 13.00 do 17.00
Dobrodzień
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, adwokaci:
poniedziałki, czwartki i piątki, od 8.00 do 12.00, wtorki i środy - od 14.00 do 18.00.
 
11
Prudnik
Głogówek
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (parter).ul. Batorego 10
poniedziałek: 8:00 - 12:00
wtorek: 8:00 - 12:00
środa: 8:00 - 12:00
czwartek:12:00 - 6:00
piątek:12:00 - 16:00
 
Prudnik
Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku).
Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych (Gliwice).
poniedziałek: 13:00 - 17:00
wtorek: 13:00 - 17:00
środa: 13:00 - 17:00
czwartek: 13:00 - 17:00
piątek: 13:00 - 17:00
12
Strzelce Opolskie
Zawadzkie
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11 – 8a
Adwokaci:
Poniedziałek 13.00 - 17.00, 
Czwartek 8.00 – 12. 00
Piątek 8.00 - 12.00
Jemielnica
Urząd Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzelecka 67 – lokal 6, budynek nr 2 – sala posiedzeń
Adwokaci:
Wtorek 11.30 – 15.30
Środa 11.30 – 15.30
Strzelce Opolskie
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 – pokój nr 7 parter
Radcowie prawni:
Poniedziałek 9.00-13.00, 14.00- 18.00
Środa 7.30 -11.30
Czwartek 9.00-13.00 , 13.00- 17.00
 
„STOWARZYSZENIE OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu świadczy nieodpłatną pomoc w następujących punktach:
 
Ujazd
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, sala posiedzeń UIP. Poniedziałek 8:00-12:00
 
Leśnica
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy ,
ul. Nad Wodą 15, parter
Wtorek 14:00-18:00
Środa 8:00-12:00
 
Kolonowskie
Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Czerwionki 39 (lokal 10)
Czwartek 7:00-11:00
 
Izbicko
Urząd Gminy w Izbicku/Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal 3)
Piątek 7:30-11:30
 
 
§   
4.     Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Opole, ul. Oleska 121, Pawilon C
Porady prawne w siedzibie OIP Opole udzielane są w pokojach nr 1 oraz 2 na parterze 
Porady są udzielane również telefonicznie, pod numerem 77 54 58 000  (801 002 022 dla telefonów stacjonarnych koszt 0,36 PLN/min) w następujących godzinach:  
  - w poniedziałki od 10:00 do 17:30
  - we wtorki, środy oraz piątki od 10:00 do 15:00
  - w czwartki od 10:00 do 17:00
  Przerwa w godzinach 15:00 do 15:30 
Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego udzielane są w pokoju nr 27 w poniedziałki w godz. 9:00 do 13:00 oraz pod numerem telefonu 77 47 00 921.
Porady techniczne udzielane są w każdy wtorek pod numerem 77 470 09 00  w godz. 8:00 do 15:00
6.     Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu: Urszula Leśkiewicz
Siedziba biura: ul. Żeromskiego 3 w Opolu, II piętro, pok. 201 (w budynku działa winda)
nr tel. 77 54 11 444 oraz 77 44 35 770, e-mail: 

Udzielanie porad: Poniedziałek, Środa, Piątek  od 8:00 do 15:00.
Przyjmowanie konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej odbywa się w siedzibie Biura  po wcześniejszym umówieniu w następujące dni i godziny:
Poniedziałek, Środa :  8.00 - 15.30
Piątek: 8:00 - 14:00
Czwartek: 15.00 - 17.00   - Dyżur w Punkcie Informacyjnym przy ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu z udziałem studentów prawa UO. 
 
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.